• DK
  • DE

Bedding, granulat produkt til ammoniak reduktion i strøelsen.

SE EN VIDEO OM PRIMECARE BEDDING VED AT TRYKKE PÅ BILLEDET
SE EN VIDEO OM PRIMECARE BEDDING VED AT TRYKKE PÅ BILLEDET

Bedding fra Primecare bygger på en ny teknologi, hvor der sker en aktiv nedbrydning af ammoniak, svovlbrinter og væske fra strøelsen i hestebokse. Herved opnås der et sundere indeklima i boksen, samt en meget kraftig udtørring af strøelsen.

Bedding virker via en aktiv kemisk nedbrydningsproces, i modsætning til gængse pulvermidler til bokse på markedet, som kun absorberer en mindre mængde væske, som kan frigives igen.

Ammoniak og svovlbrinter er meget skadelige for både mennesker og dyr, og forbindes med en øget risiko for luftvejsinfektioner og irritationer. Desuden nedbryder ammoniak og væske strøelsen, således holdbarheden af denne minskes betydeligt.

Bedding fra primecare består udelukkende af uorganiske mineraler.

Doseringsvejledning

Ved opstart, anvend 4 kg Bedding spredt jævnt ud over strøelse i hele boksen (op til 16 m2).

Efterfølgende udstrøs der ca 1 kg Bedding en gang ugentligt ud over primært våde områder i strøelsen.

Doseringen kan øges, hvis strøelsen er meget våd.