• DK
  • DE

Doseringsvejledning

Hoof pulver arbejdes godt ned i bunden af strålekløften med træspatelen. Strålekløften er ofte dybere end forventet.
Hoof pulver arbejdes godt ned i bunden af strålekløften med træspatelen. Strålekløften er ofte dybere end forventet.
Strålekløften lukkes med vat for at holde pulveret på plads. Træspatelen bruges til at få vattet presset godt ned bunden af strålekløften.
Strålekløften lukkes med vat for at holde pulveret på plads. Træspatelen bruges til at få vattet presset godt ned bunden af strålekløften.

  • Strålefugen kan evt. først rengøres med vat og den medfølgende træspatel. Der må ikke anvendes sæbe eller vand.

  • Behandlingen kan med fordel udføres inden hesten kommer i boks.

  • Drys Hoof direkte ned i strålekløften og arbejd det godt ned i bunden af kløften med den medfølgende træspatel. Strålekløften er ofte dybere end forventet.

  • Herefter stoppes strålefugen til med vat med den medfølgende træspatel for at holde pulveret på plads.

  • I tilfælde af meget våde folde, kan der kan evt. afsluttes med et lag hovtjære ovenpå vattet i strålekløften for at holde det på plads.

  • Behandlingen kan gentages med 1-2 dages mellemrum. Hvis pulver og vat forbliver på plads i kløften, vil det ikke være nødvendigt at udskifte.

  • Se instruktionsvideoen.