Bedding

Bedding bliver strøet oven på strøelsen i boksen/løsdriften. Den nedsænker ammoniak, svovlbrinter, fugt og lugt.

Vejledende udsalgspris: 249,00 kr for 11 kg

Biofilm i sår kombineret med fugt, ammoniak og svovlbrinter skaber det perfekte miljø for de bakterier som leder til sur stråle og muk. Samtidigt hæmmer biofilmen hestens immunforsvar og forhindrer sårheling. På den måde kan der skabes en kronisk tilstand, hvor hudinfektioner som sur stråle og muk vedbliver og hesten ikke kan bekæmpe disse.
Hoof og Skin fra Primecare nedbryder biofilm og fjerner bl.a. fugt, ammoniak og svovlbrinter. På den måde skabes et miljø, som bakterier har meget svært ved at udvikle sig i. Ydermere forsvinder den immun hæmmende effekt fra biofilmen, og hesten immunforsvar og sårheling kan forløbe uhindret.

Bedding virker via en aktiv kemisk nedbrydningsproces, i modsætning til gængse pulvermidler til bokse på markedet, som kun absorberer en mindre mængde væske, som kan frigives igen.

Ammoniak og svovlbrinter er meget skadelige for både mennesker og dyr, og forbindes med en øget risiko for luftvejsinfektioner og irritationer. Desuden nedbryder ammoniak og væske strøelsen, således holdbarheden af denne minskes betydeligt.

Bedding fra primecare består udelukkende af uorganiske mineraler.

Doseringsvejledning

Ved opstart, anvend 4 kg Bedding spredt jævnt ud over strøelse i hele boksen (op til 16 m2).

 

Efterfølgende udstrøs der ca 1 kg Bedding en gang ugentligt ud over primært våde områder i strøelsen.

Doseringen kan øges, hvis strøelsen er meget våd.